Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Basistekst privacy beleid

BASISTEKST PRIVACY VERKLARING

 • BDMS  verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
 • De inschrijver wordt via diverse berichten geinformeerd over zijn privacy status
 • Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid,
 • Klant kan BDMS contacteren via  contactformulier op de website.

Verwerkingsdoeleinden

 • BDMS  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten  die zich VRIJWILLIG  registreren op de website
 • met het oog op het leggen van contacten met andere leden voor vriendschap, relatie of het invullen van vrijetijd.
 • De klant moet zijn profiel volledig en waarheidsgetrouw  invullen, moet minimum 1 foto toevoegen
 • om toegang te krijgen tot het interne gedeelte dat de profielen bevat van de andere leden.

Beperking van de privacy in functie van criteria

 • Volgende geldende criteria zijn opgenomen in de aanvaarde gebruikersvoorwaarden. :
 • Tot 60 dagen na registratie geldt een volledige privacy bescherming 
 • Tijdens duur van betalend lidmaatschap volledige privacy bescherming
 • Beperkte privacy bescherming zonder betalend lidmaatschap vanaf dag 60 na registratie of na einde betalend lidmaaatschap zonder uitschrijving van het profiel 
 • Beperkte privacy bescherming voor geregistreerde personen met niet betaalde factuur

Rechtsgrond(en) van de verwerking

 • Persoonsgegevens worden verwerkt na uitdrukkelijke toestemming van de klant .
 • De klant geeft bij zijn registratie actief toestemming via OPT IN om de meegedeelde gegevens ter beschikking te stellen
 • van de andere inschrijvers op de dating – netwerk- website .
 • De klant heeft bij zijn registratie via OPT IN de gebruikersvoorwaarden aanvaard.
 • Zonder aanvaarding kan geen profiel worden aangemaakt.

 

 • De categorieën van de verwerkte gegevens zijn gekend bij de Belgische Privacy commissie
 • onder het verwerkingnummer VT 005060360.
 • Het unieke identificatienummer toegekend aan de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens
 • is het volgende : HM003025729
 • De verwerkingsverantwoordelijke is de zaakvoerder , Robert Joos

Overmaken gegevens aan derden

 • Enkel indien dit noodzakelijk is met het oog op het innen van openstaande rekeningen
 • zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld

Beveiliging

 • DATING PRO ,  leverancier van het programma , garandeert de nodige technische en organisatorische maatregelen
 • ter bescherming van de persoonsgegevens in de zin van de beveiliging van de interne database tegen hackers
 • en beveiliging  via continue back up tegen verlies van gegevens wegens technisch falen .

Bewaarperiode

 • De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard
 • gedurende de termijn die noodzakelijk is
 • om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

 • De klant kan zijn profiel tijdelijk verbergen onder de voorwaarden zoals verrmeld in de ‘ gebruikersvoorwaarden ‘
 • die via OPT IN  zijn aanvaard bij de registratie van het dating profiel.

Direct marketing

 • BDMS waarborgt dat de geregistreerde gegevens niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor marketing.
 • Een gegeven schriftelijke toestemming is herroepbaar.

Extra info

GDPR waarborgen          Gebruik cookies         Register verwerkingsactiviteiten 

BDMS-Dataregister        Incidentenregister         aanvulling van  privacy beleid        

 

p