In de blind date single club worden privacy gevoelige gegevens nooit meegedeeld aan andere leden

Blind-date-meeting.eu, wij beschermen uw privacy dag en nacht

Blind date in vier talen  : vriendschap, relatie, activiteiten voor singles, reisgezelschapDe gebruikersnaam en het bijhorend paswoord worden u toegekend bij uw registratie. Deze gegevens mogen door u niet worden meegedeeld aan derden. Ook BDMS verbindt er zich toe deze gegevens nooit mee te delen aan derden. Onder derden moet worden verstaan : Andere leden, adverteerbedrijven, autoriteiten …

De door BDMS verwerkte gegevens, zijnde uw persoonlijke gegevens, waaronder telefoon, GSM, woonadres, email- adres enz. worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming doorgegeven aan derden. U zal dus via BDMS geen commerciele berichten ontvangen .

Gegevens uit uw persoonlijk profiel alsook alle berichten verstuurd via uw profiel naar andere leden zijn beschermde gegevens. BDMS deelt deze gegevens zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan een derden mee.

Berichten evenwel die indruisen tegen het gangbare maatschappelijke taalgebruik, waaruit agressie, haat of aankondiging van geweld blijkt kunnen door BDMS ten allen tijde worden meegedeeld aan de ter zake bevoegde instanties.

Teksten die aanzetten tot het ontplooien van commerciele activiteiten in de lijn van het onderwerp van deze site of die gericht zijn op commerciele sexuele activiteiten kunnen met vermelding van de identiteit van de afzender ook worden meegedeeld aan de bevoegde instanties.

Als klant van BDMS is het u niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BDMS gegevens van andere leden door te geven aan derden, noch aan particulieren, noch aan andere organisaties.

Deze privacy – mededeling kan verder worden aangevuld met bijkomende clausules zo  noodzakelijkheid zou blijken uit waarnemingen in onze webdatebase en uit waarnemingen in het interactief dataverkeer tussen de leden .... Deze tekst sluit aan op de service-en garantievoorwaarden zoals hier geformuleerd.

Privacy – commissie

BDMS heeft mededeling gedaan aan CBPL van volgende gegevens :

- Categorieen van gegevens die worden verwerkt
- Identificatiemiddelen van algemene aard
- Categorieen ontvangers van de gegevens
- Bescherming van de verwerkte gegevens tegen raadpleging door onbevoegde derden
- ……
Geen privacy – gevoelige gegevens worden bekendgemaakt in de dating – profielen van de klanten.
Er is dus nooit een bekendmaking van familienaam, tel/GSM- nummer , woonadres, mail- adres

De inlichtingen uit de aangifte zijn opgenomen in een openbaar register , door iedereen online raadpleegbaar
Toegekend identificatienummer : VT005060360  Meer info hier

Ben je op zoek naar liefde, vriendschap of gewoon een levensgezel ? Blind-date-meeting.eu is de place to be voor duizenden singles op zoek naar boeiende en verrijkende contacten! Beschikbaar in 4 talen. Voel je niet langer alleen en vervoeg onze single dating club . Ontdek de gecontroleerde profielen en breek uit jezelf via  chat , mailcontact en  onze andere multimedia toepassingen.

 

Privacy gevoelige gegevens worden  in het kader van de privacy wetgeving niet meegedeeld aan andere leden