Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Privacy lek - incident - register

Verplichte melding van gegevenslekken aan de Gegevensbeschermingsautoriteit :

 • Gegevenslekken worden meegedeeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. (GBA)
 • De melding gebeurt uiterlijk binnen de 72 uur na de kennisname ervan

Wijze van melding van een datalek aan de Gegevensbeschermingsautoriteit :

 • De meldingen gebeuren gebeuren via het invullen van het formulier op de website .
 • URL van het formulier : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/meldformulier-voor-gegevenslekken

Archivering van gemelde datalekken

 • Meldingen worden  ingescand in het archief van BDMS met als naam * Melding GDPR *.
 • Meldingen worden extra bewaard in een papieren archief.

Mogelijke inbreuken :

 • “De inbreuk op de vertrouwelijkheid”: Er is sprake van een onbedoelde verstrekking van of toegang tot persoonsgegevens.
 • “De inbreuk op de integriteit”: Er is sprake van een onbedoelde wijziging van persoonsgegevens.
 • “De inbreuk op de beschikbaarheid”: Er is sprake van onbedoeld verlies van toegang tot persoonsgegevens of een onbedoelde vernietiging van persoonsgegevens.

Omschrijving van de inbreuk in het incidentregister :

 • de feiten over het datalek;
 • de gevolgen daarvan;
 • de genomen maatregelen.

Gemelde datalekken aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

 • Gedane aangiftes bij de GBA zijn consulteerbaar op verzoek van de bevoegde instanties