Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Factuurvoorwaarden

  Op de facturen zijn de factuurvoorwaarden van toepassing zoals omschreven op  www.blind-date-meeting.eu. De klant kan deze raadplegen 24 u op 24 u na inloggen.

·  Facturen zijn betaalbaar op de zetel van BDMS te 9310 Aalst.

·  De prijzen vermeld op de website  voor lidmaatschappen en diensten zijn inclusief 21% BTW.

·  Op grond van art 624,2° van het Gerechtelijk wetboek is de  Rechtbank van de plaats waar de verbintenis die aan de eis tot betaling  uitvoerbaar is bevoegd.

·  Enkel het Vredegerecht van het kanton Aalst België zal bevoegd zijn om uitspraak te doen bij wanbetaling.

·  De uiterste betaaldatum - geld op rekening - is 14 dagen na de 2de verzenddatum van de basisfactuur.

·  Bij wanbetaling worden verwijl intresten gerekend vanaf vervaldatum van laatste factuur a rato van 10% op jaarbasis (Aanpasbaar aan  belgisch indexcijfer op ogenblik dagvaarding  wanbetaler)

 • ·  Bij geen betaling van de basisfactuur wordt in gebreke gesteld en wordt de basisprijs  bij in gebrekestelling verhoogd met 20 Euro administratiekosten
 • ·  De administratiekosten  aangerekend bij ingebrekestelling  dekken de kosten van voorbereiding van voorlegging aan het incassobureau of aan de deurwaarder
 •    De ingebrekstelling geldt als een extra betalingherinnering en kost 7,50 Euro.
 • ·  De voorlegging aan een incassobureau beoogt een officieuze invordering . De voorlegging aan de deurwaarder beoogt een officiële minnelijke schikking.

  ·  Het schadebeding voor toepassing door de deurwaarder is 10% v/d opstaande schuld met een  minimum van 20 Euro en is van rechtswege verschuldigd.

  ·  De kosten door de deurwaarder aangerekend voor de officiele minnelijke schikking zijn bij dagvaarding  voor rekening van de wanbetaler

  ·  Verzet tegen de automatische opwaardering was mogelijk door het profiel zelf uit te schrijven / betalend profiel te kiezen  binnen de 60 D na datum registratie.

  ·  Bij gebreke aan betwisting binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de 2 de verzenddatum van de basisfactuur  wordt deze als aanvaard beschouwd.

  ·  Een betwisting via politie - PV buiten voornoemde termijn wordt niet aanvaard als reden voor niet betaling. ( Zie gedetailleerde gebruikersvoorwaarden 23D & 23E  betreffende IP - adres)

  ·  Conform de  gedetailleerde gebruikersvoorwaarden  (23A-23B-23C)  is de betaling verschuldigd .

  ·  De klant heeft via opt-in de algemene en gedetailleerde gebruikers-en factuurvoorwaarden aanvaard bij het aanmaken van zijn persoonlijk profiel en nam kennis van het privacy beleid .

  ·  Betwisting van de facturatie moet bij voorkeur  gebeuren via het CONTACTFORMULIER op de website - rubriek ' betwisting

 • ·  Betwisting van betaling kan enkel in aanmerking worden genomen mits de klant specifiek verwijst naar de aanvaarde gebruiksvoorwaarden.· 

   - Reply op het bericht waarmee wordt gefactureerd wordt NIET gelezen.

  ·  Het feit dat de klant de factuur / andere berichten van BDMS heeft ontvangen in zijn spam mailbox is GEEN  argument om de betaling te betwisten.

  ·  Het NIET gebruikt hebben van het profiel is GEEN argument om de betaling te betwisten.

  ·  Een profiel kan in geval van facturatie pas worden uitgeschreven NADAT de betaling is voldaan. De klant moet zijn profiel ZELF uitschrijven.

  ·  De klant werd vooraf geinformeerd over de mogelijkheid om zijn profiel uit te schrijven  - dit om de automatische facturatie te vermijden.

  ·  Van de klant wordt verondersteld dat hij de bij registratie aanvaarde gebruikersvoorwaarden heeft gelezen .

  ·  Alle relevante  communicaties tussen de klant en BDMS worden bewaard in een archief om betwistingen  te kunnen toetsen aan de aanvaarde gebruikersvoorwaarden