Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Dataregister - overzicht verwerkte persoonsgegevens door BDMS

Het  DATAREGISTER  bevat het overzicht van de persoonsgegevens die door BDMS worden verwerkt.

Het bestaat uit persoonsgegevens die CONSULTEERBAAR zijn door volgende personen :


- Door de geregistreerde inschrijvers met betrekking tot zichzelf   ( Categorie A )
- Door de geregistreerde inschrijvers met betrekking tot andere inschrijvers (Categorie B)
- Door de zaakvoerder van BDMS -  momenteel zonder gemachtigden (Categorie C )
- Door Dating Pro verantwoordelijk voor programmatie en back-up (Categorie D)


GEGEVENS CATEGORIE A :
- Familienaam, voornaam,geboortedatum, plaats,postcode,  email-adres, telefoon, nationaliteit, geslacht, voorkeurtaal ,interesses , foto


GEGEVENS CATEGORIE B :
-  Voornaam,geboortedatum, plaats,postcode, nationaliteit, geslacht, voorkeurtaal , interesses, foto


GEGEVENS CATEGORIE C :
- Familienaam, voornaam,geboortedatum, plaats,postcode,  email-adres, telefoon, nationaliteit, geslacht, voorkeurtaal ,interesses , foto
- Datum registratie en IP - adres
- Opgevraagde gegevens via officiële weg in geval van wanbetaling ( Woonplaats : Straat, huisnummer, postcode, gemeente)


GEGEVENS CATEGORIE D :
- Alle gegevens van de categorieën A,B en C


VERWERKING VAN DE GEGEVENS DOOR BDMS
- De gegevens worden intern verwerkt via filtering op basis van criteria geprogrammeerd door Dating Pro
- De interne verwerking is enkel consulteerbaar door de zaakvoerder van BDMS en door Dating Pro

INZAGE EN VERBETERINGSRECHT

  • - Elke inschrijver kan bij de  inschrijving  meegedeelde persoonlijke gegevens 24 u op 24 u bijwerken
  • - BDMS blokkeert de toegang tot andere profielen als meegedeelde persoonsgegevens dubieus of onvolledig zijn
  • - De inschrijver wordt bij deze per mail verzocht de persoonlijke gegevens te updaten. De update is mogelijk na het inloggen met een zelfgekozen paswoord.
  • - Aan de inschrijver kan kopie van voorzijde van identiteitskaart worden gevraagd voor het kennen van de juiste voornaam en familienaam
  • - Inzage in het dossier bij wanbetaling is voorbehouden aan de klant, aan het incassobureau en / of aan deurwaarder  en aan bevoegde gerechtelijke overheden.