Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Duidelijke gebruikersvoorwaarden bij de blind date single club

Duidelijke gebruikers-en factuurvoorwaarden bij BDMS  staan borg voor correcte dating service

De volledige tekst van bij registratie aanvaarde gebruikersvoorwaarden, leest u door op de link te klikken .

Doelgroep

 • De BDMS-online contact service richt zich tot singles min. 18 jaar oud woonachtig in België, Nederland ,Frankrijk, Duitland, Engeland, USA ...
 • De klant moet om na registratie profielen te kunnen raadplegen :
  • minimum één foto bij zijn  consultatief profiel hebben geplaatst
  • en zijn profiel volledig en naar waarheid  hebbben ingevuld

Service door BDMS

 •   Leden zonder lidmaatschap kunnen tot 60 dagen na registratiedatum kosteloos max. 35 profielen bekijken
 •  De toegang tot het interne luik is beveiligd met een toegangscode verbonden aan de geboortedatum bij registratie meegedeeld. 
 •   Leden met een lidmaatschap kunnen in functie van het soort lidmaatschap andere leden contacteren via diverse modules zoals chat, mail, knipoog , rating , verjaardagswensen  ...
 •   BDMS verbindt zich naar de klant toe tot het aanbieden van de beschreven service 24 u op 24 u , behoudens onvoorziene storing in de hosting en werking van Dating Pro als leverancier van het dating programma.
 •   Lees hier een korte samenvatting van de service.

♦ Nieuwsbrieven en medewerking

 • Medewerking is noodzakelijk door regelmatig in loggen en de spam – mailbox regelmatig te controleren m.b.t. de toegezonden nieuwsbrieven.
 • Omschrijving van de medewerking is geformuleerd in de gedetaillerede gebruikersvoorwaarden onder het punt 3B)
 • De klant is verplicht te registreren met zijn officiële  voornaam en met zijn officiële familienaam
 • Via toezending van nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van :
  • de interesse in uw profiel door andere leden,
  • de talrijke interactieve mogelijkheden  op de site en van nog veel meer.

Duur gratis lidmaatschap – automatische facturering – prijzen – factuurvoorwaarden

 • Door je te registreren, word je lid van BDMS en aanvaard je deze bepalingen en voorwaarden.
 • Een geregistreerd profiel is maximaal 2 maand geldig (bruikbaar) zonder betaling van lidgeld.
 • De inschrijver die niet wil kiezen voor een betalend profiel moet het profiel zelf uitschrijven binnen de 60 dagen
 • De kostprijs voor definitief uitschrijven  zonder keuze betalend lidmaatschap is gratis tot 30 dagen na registratie
 • De kostprijs voor definitief uitschrijven  zonder keuze betalend lidmaatschap is 10 euro  na 30 dagen
 • Zonder uitschrijving binnen de 60 dagen na registratie wordt het profiel  omgezet naar een betalend lidmaatschap gold.
 • De omzetting kan gebeuren  na de gratis registratie voor een periode van 6 maand. (Link naar prijstabel)
 • De klant wordt voorafgaand aan facturatie extra gevraagd om te beslissen tot uitschrijven OF tot kiezen van een betalend profiel.
 • Een betalend profiel al of niet op initiatief van de inschrijver wordt niet automatisch verlengd.

Geen validatie / geen foto / onvolledig profiel /medewerking

Het lid  wordt bericht m.b.t. :

 •  het ontbreken van de validatie- Enkel zo van toepassing
 • Het invullen van een foute interne toegangscode ( identiteitscontrole)
 • het ontbreken van minimum 1 foto 
 • ontbrekende gegevens in zijn profiel (Interesses...) - Enkel zo van toepassing
 • fout ingevulde gegevens zoals bv. ontbreken naam, geboortedatum 1 januari ....
 • De klant kan bij betwisting omtrent betaling van het profiel bovenstaande gebreken niet inroepen gezien gebrek aan actieve medewerking

♦ Een profiel wordt beschouwd als aangemaakt

 • Vanaf ogenblik dat aan de klant bevestiging van de registratie werd toegezonden.
 • Het lid dat geen foto wil plaatsen bij zijn profiel is verplicht zelf uit te schrijven uiterlijk 30 dagen na registratie.
 • De klant kan zijn foto gratis laten inscannen na toezending per post / mail .

Toepassing gebruikersvoorwaarden / factuurvoorwaarden

 • Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor alle leden vanaf 01/01/17 ingeschreven op ...meeting.eu.
 • Voor de leden ingeschreven  tot 31/12/16  op ...service.eu   gelden vanaf 01/01/2020 de gebruikersbepalingen op blind-date-meeting.eu.
 • Voor de leden ingeschreven  tot 31/12/16  op ...service.eu met een niet betaalde factuur  gelden vanaf 01/01/2020 de factuurvoorwaarden zoals van toepassing op blind-date-meeeting.eu
 • Deze leden kunnen hun profiel desgewenst gratis uitschrijven tot 31/12/19 . (Bericht via scherm na inloggen)

♦ Toepassing herroepingsrecht

 • Bij deze dienstenovereenkomst  start de herroepingstermijn op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan. (De datum van registratie)
 •  Bron consumerlawready.eu - https://https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf - Blz. 14)
 • Het herroepingsrecht is eveneens van toepassing op extra diensten
 • De herroepingstermijn is 14 kalenderdagen
 • Terugbetaling gebeurt prorata in functie van datum van herroeping : Zie de gedetaillerde gebruikersvoorwaarden.
 • Link naar modelformulier herroepin

Registreren is onmogelijk

 • zonder vooraf de gebruikersvoorwaarden te hebben aanvaard ( Bij wet verplichte opt-in)
 • de aanvaarde gebruikersvoorwaarden zijn door de klant afdrukbaar - downloadbaar.
Bewijslast  bij geschillen is als volgt
 • De klant kan het niet ontvangen hebben van mails  niet inroepen om de verzending ervan door BDMS van nieuwsbrieven, berichten en facturatie te betwisten
 • De klant is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het mailadres waarmee hij registreert en kan inzake niet ontvangen van mails geen verhaal halen bij BDMS
 • De klant moet  m.b.t. niet ontvangen mails ,verhaal halen bij zijn provider. Inzake deze ligt de bewijslast bij de klant.
 • De bewijslast voor de verzending aan de klant van nieuwsbrieven , berichten, facturatie ligt bij BDMS ( www.blind-date-meeting.eu)
 • De klant heeft gebruik gemaakt van het contactformulier om een probleem te melden inzake het inloggen op de website

♦ Termijn van ontvankelijkheid van betwistingen

 •      Betwisting van facturatie is mogelijk tot 7 dagen na ontvangst van de basisfactuur.
 •      Meer info in de gedetailleerde gebruikersvoorwaarden - punt 23C
 •      Een betwisting moet geformuleerd zijn met  gedetailleerde verwijzing naar de gebruikersvoorwaarden.
 •      Betwistingen worden enkel aanvaard mits schriftelijk en tijdig rechtstreeks gericht aan BDMS
Gebruik van het contactformulier
 • Klachten omtrent de service zijn verplicht te melden via het contactformulier.
 • Het contactformulier is bereikbaar zonder inloggen.
 • Klachten zijn duidelijk te omschrijven en moeten gemotiveerd worden verwijzend naar de gebruikersvoorwaarden.