Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Duidelijke gebruikersvoorwaarden bij de blind date single club

Duidelijke gebruikers-en factuurvoorwaarden bij BDMS  staan borg voor correcte dating service (Intro)

 • Gebruikersvoorwaarden - service voorwaarden - service bepalingen - gebruikersbepalingen hebben in de tekst  een identieke betekenis.
 • De 'inschrijver' wordt in de gebruikersvoorwaarden ook omschreven als' klant '.

De volledige tekst van bij registratie aanvaarde gebruikersvoorwaarden, leest u door op de link te klikken .

♦ Doelgroep

 • De BDMS-online contact service richt zich tot singles min. 18 jaar oud in jaar van registratie
 • Woonachtig in de Benelux , met uitbreiding Frankrijk , Duitsland, Engeland , USA
 • Deze gebruikersvoorwaarden zijn niet van toepassing op inschrijvers op speeddating zonder aangemaakt profiel 

Service door BDMS

 •  Consulteren van profielen vereist betaling voor lidmaatschap
 •   Leden met een lidmaatschap kunnen in functie van het soort lidmaatschap andere leden contacteren via diverse modules zoals chat, mail, knipoog , rating , verjaardagswensen  ...
 •   Aanbieden van de beschreven service 24 u op 24 u , behoudens onvoorziene storing in de hosting en werking van Dating Pro als leverancier van het dating programma.
 •   Lees hier een korte samenvatting van de service.

Nieuwsbrieven en medewerking

 • Medewerking is noodzakelijk door regelmatig in loggen en de spam – mailbox regelmatig te controleren m.b.t. de toegezonden nieuwsbrieven.
 • Omschrijving van de medewerking is geformuleerd in de gedetailleerde gebruikersvoorwaarden (service- bepalingen) onder het punt 3B
 • De klant is verplicht te registreren met zijn officiële  voornaam en met zijn officiële familienaam
 • Via toezending van nieuwsbrieven houden wij de inschrijvers op de hoogte van :
  • de interesse in uw profiel door andere leden,
  • de talrijke interactieve mogelijkheden  op de site en van nog veel meer.

Bevestiging aanmaak profiel

 • De klant ontvangt bevestiging van aanmaak van het profiel.
 • De bevestiging wordt verzonden aan inschrijvers die de verplichte gegevens bij registratie hebben ingevuld.
 • De bevestiging bevat : ID nr, locatie ( Land postcode - plaats ), familienaam, voornaam , gebruikersnaam , emailadres en telefoonummer
 • De bevestiging bevat naast de geboortedatum ook het IP adres van de inschrijver en het door inschrijver gekozen paswoord.
 • De registratie is gratis met optie dat een activeringskost van toepassing kan worden gemaakt.
 • De klant kan zijn foto gratis laten inscannen na toezending per post / mail .

Duur  lidmaatschap

 • Door  te registreren, word je lid van BDMS en aanvaard je deze bepalingen en voorwaarden.
 • Een geregistreerd profiel is maximaal  60 dagen geldig  zonder betaling van lidgeld.
 • Uiterlijk tot 60 dagen na registratie zijn privacy gevoelige gegevens beschermd zonder betalend lidmaatschap

Uitschrijven van geregistreerd profiel

 • De inschrijver die niet wil kiezen voor een betalend profiel moet het profiel zelf uitschrijven binnen de 60 dagen
 • Na 60 dagen is de privacy zonder lidmaatschap niet verder gegarandeerd
 • Zonder lidmaatschap of uitschrijving kan het mail adres / telefoonnummer  toonbaar worden
 • De kostprijs voor definitief uitschrijven  zonder keuze betalend lidmaatschap is betalend  (10 Euro vanaf registratie + 15 D)
 • De uitschrijving zonder lidmaatschap  moet  na inloggen gebeuren via de optie uitschrijven in het interne luik ( Lees hier toelichting)
 • Het wijzigen van email adres zonder mededeling nieuw geldig adres geldt niet als uitschrijving

Betaling van geregistreerd profiel

 • Zonder uitschrijving binnen de 60 dagen na registratie kan het het profiel worden omgezet naar een betalend lidmaatschap gold.
 • De betalende omzetting   geldt voor een periode van 6 maand. (Link naar prijstabel)
 • De klant wordt voorafgaand aan facturatie extra gevraagd om te beslissen tot uitschrijven OF tot kiezen van een betalend profiel.
 • Een betalend profiel al of niet op initiatief van de inschrijver wordt niet automatisch betalend verlengd.

Geen validatie / geen foto / onvolledig profiel /medewerking

Het lid  wordt bericht m.b.t. :

 • het ontbreken van minimum 1 foto (min. 2 rappels per mail)
 • ontbrekende gegevens in zijn profiel (Interesses...) - Enkel zo van toepassing
 • fout ingevulde gegevens zoals bv. ontbreken naam, geboortedatum 1 januari ....
 • afkeuring van een foto wegens strijdig met het beleid

Toepassing herroepingsrecht

 • Bij deze dienstenovereenkomst  start de herroepingstermijn op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan. (De datum van registratie)
 • Het herroepingsrecht heeft betrekking op lidmaatschappen zilver - gold – platinum
 • De herroepingstermijn is 14 kalenderdagen en heeft  enkel betrekking op lidmaatschappen zonder promo korting ( 25 % of meer)
 •  Bron consumerlawready.eu - https://https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf - Blz. 14)
 • Het herroepingsrecht is eveneens van toepassing op extra diensten gerelateerd aan lidmaatschappen zonder promoprijs
 • Terugbetaling gebeurt prorata in functie van datum van herroeping : Zie de gedetaillerde gebruikersvoorwaarden.
 • Link naar modelformulier herroepin

Registreren is onmogelijk

 • zonder vooraf de gebruikersvoorwaarden (service-bepalingen) te hebben aanvaard ( Bij wet verplichte opt-in)
 • de aanvaarde gebruikersvoorwaarden (service - bepalingen) zijn door de klant afdrukbaar - downloadbaar.
Gebruik van het contactformulier
 • Klachten omtrent de service zijn verplicht te melden via het contactformulier.
 • Het bereiken van het contactformulier gebeurt na inloggen via het interne luik of via de footer
 • De footer staat onderaan de website

 • Klachten zijn duidelijk te omschrijven en moeten gemotiveerd worden verwijzend naar de gebruikersvoorwaarden.

Functie van de gebruikersvoorwaarden (Service-bepalingen)

 • De gebruikersvoorwaarden ( service bepalingen) zijn de contracturele basis bij registratie (Opt-in)
 • De volledige tekst van de gebruikersvoorwaarden is consulteerbaar via de link bovenaan deze pagina

♦  Facturatie bepalingen - schadebeding   :

   Consultatie via deze link