Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Duidelijke gebruikersvoorwaarden bij de blind date single club

Duidelijke gebruikers-en factuurvoorwaarden bij BDMS  staan borg voor correcte dating service

De volledige tekst van bij registratie aanvaarde gebruikersvoorwaarden, leest u door op de link te klikken .

♦ Doelgroep

 • De BDMS-online contact service richt zich tot singles min. 18 jaar oud woonachtig in België, Nederland ,Frankrijk, Duitland, Engeland, USA ...
 • De klant moet om na registratie profielen te kunnen raadplegen :
  • minimum één foto bij zijn  consultatief profiel hebben geplaatst
  • en zijn profiel volledig en naar waarheid  hebbben ingevuld

♦ Service door BDMS

 •   Leden zonder lidmaatschap kunnen tot 40 dagen na registratiedatum kosteloos max. 20 profielen bekijken
 •   Leden met een lidmaatschap kunnen in functie van het soort lidmaatschap andere leden contacteren via diverse modules zoals chat, mail, knipoog , rating , verjaardagswensen  ...
 •   BDMS verbindt zich naar de klant toe tot het aanbieden van de beschreven service 24 u op 24 u , behoudens onvoorziene storing in de hosting en werking van Dating Pro als leverancier van het dating programma.
 •   Lees hier een korte samenvatting van de service.

♦ Nieuwsbrieven en medewerking

 • Medewerking is noodzakelijk door regelmatig in loggen en uw spam – mailbox regelmatig te controleren m.b.t. de toegezonden nieuwsbrieven.
 • Via toezending van nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van :
  • de interesse in uw profiel door andere leden,
  • de talrijke interactieve mogelijkheden  op de site en van nog veel meer.

♦ Duur gratis lidmaatschap – automatische facturering – prijzen – factuurvoorwaarden

 • Door je te registreren, word je lid van BDMS en aanvaard je deze bepalingen en voorwaarden.
 • Een geregistreerd profiel is maximaal 2 maand geldig zonder betaling van lidgeld.
 • Bij geen gebruik van de contact- service , moet je als inschrijver  het profiel zelf uitschrijven binnen de 2,5 maanden (75 dagen).
 • De kostprijs voor het definitief uitschrijven van het profiel bedraagt 10 euro. (15 euro na 3 maand)
 • Vanaf 3 maand na registratie kan het  profiel worden omgezet naar een betalend lidmaatschap 
 • De klant wordt minimum 10 dagen vooraf gevraagd om te beslissen tot uitschrijven OF tot kiezen van een betalend profiel.

♦ Geen validatie / geen foto / onvolledig profiel

Het lid  wordt bericht m.b.t. :

 •  het ontbreken van de validatie
 • het ontbreken van minimum 1 foto 
 • ontbrekende gegevens in zijn profiel (Interesses...)
 • fout ingevulde gegevens zoals bv. ontbreken naam, geboortedatum 1 januari ....

♦ Een profiel wordt beschouwd als aangemaakt

 • Vanaf ogenblik dat aan de klant bevestiging van de registratie werd toegezonden.
 • Het lid dat geen foto wil plaatsen bij zijn profiel is verplicht zelf uit te schrijven uiterlijk 14 dagen na registratie.
 • De klant kan zijn foto gratis laten inscannen na toezending per post / mail .

♦ Toepassing gebruikersvoorwaarden

 • Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor alle leden vanaf 01/01/17 ingeschreven op ...meeting.eu.
 • Voor de leden ingeschreven  tot 31/12/16  op ...service.eu   gelden vanaf 01/01/2019 de gebruikersbepalingen op blind-date-meeting.eu.
 • Deze leden kunnen hun profiel desgewenst gratis uitschrijven tot 31/12/19.

♦ Toepassing herroepingsrecht

 • Bij deze dienstenovereenkomst  die betrekking heeft op online digitale inhoud, start de herroepingstermijn op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan.
 •  Bron consumerlawready.eu - https://https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf - Blz. 14)
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op extra diensten
 • De herroepingstermijn is 14 kalenderdagen
 • Link naar modelformulier herroepin

Registreren is onmogelijk

 • zonder vooraf de gebruikersvoorwaarden te hebben aanvaard ( Bij wet verplichte opt-in)
Bewijslast  bij geschillen is als volgt
 • De klant kan het niet ontvangen hebben van mails  niet inroepen om de verzending ervan door BDMS van nieuwsbrieven, berichten en facturatie te betwisten
 • De klant is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het mailadres waarmee hij registreert en kan inzake niet ontvangen van mails geen verhaal halen bij BDMS
 • De klant moet  m.b.t. niet ontvangen mails ,verhaal halen bij zijn provider. Inzake deze ligt de bewijslast bij de klant.
 • De bewijslast voor de verzending aan de klant van nieuwsbrieven , berichten, facturatie ligt bij BDMS ( www.blind-date-meeting.eu)