Duidelijke gebruikersvoorwaarden bij de blind date single club

Duidelijke gebruikers-en factuurvoorwaarden bij BDMS  staan borg voor correcte dating service

♦ Doelgroep

 • De BDMS-online contact service richt zich tot singles min. 18 jaar oud woonachtig in België, Nederland ,Frankrijk, Duitland, Engeland, USA ...
 • De klant moet om na registratie profielen te kunnen raadplegen :
  • minimum één foto bij zijn  consultatief profiel hebben geplaatst
  • en zijn profiel volledig en naar waarheid  hebbben ingevuld

♦ Service door BDMS

 •   Leden zonder lidmaatschap kunnen tot 40 dagen na registratiedatum kosteloos max. 20 profielen bekijken
 •   Leden met een lidmaatschap kunnen in functie van het soort lidmaatschap andere leden contacteren via diverse modules zoals chat, mail, knipoog , rating , verjaardagswensen  ...
 •   BDMS verbindt zich naar de klant toe tot het aanbieden van de beschreven service 24 u op 24 u , behoudens onvoorziene storing in de hosting en werking van Dating Pro als leverancier van het dating programma.
 •   Lees hier een korte samenvatting van de service.

♦ Nieuwsbrieven en medewerking

 • Medewerking is noodzakelijk door regelmatig in loggen en uw spam – mailbox regelmatig te controleren m.b.t. de toegezonden nieuwsbrieven.
 • Via toezending van nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van :
  • de interesse in uw profiel door andere leden,
  • de talrijke interactieve mogelijkheden  op de site en van nog veel meer.

♦ Duur gratis lidmaatschap – automatische facturering – prijzen – factuurvoorwaarden

 • Door je te registreren, word je lid van BDMS en aanvaard je deze bepalingen en voorwaarden.
 • Een geregistreerd profiel is maximaal 3 maand geldig zonder betaling van lidgeld.
 • Bij geen gebruik van de contact- service , moet je als inschrijver  het profiel zelf uitschrijven binnen de 3 maanden (90 dagen).
 • Vanaf 3 maand na registratie kan het  profiel worden omgezet naar een betalend lidmaatschap 
 • De klant wordt minimum 10 dagen vooraf gevraagd om te beslissen tot uitschrijven OF tot kiezen van een betalend profiel.


♦ Aanvaarden van de service – bepalingen
De volledige tekst van bij registratie aanvaarde gebruikersvoorwaarden, leest u door op de link te klikken .
Deze bepalingen gelden ook voor leden met een betalend profiel.

♦ Geen validatie / geen foto / onvolledig profiel

Het lid  wordt bericht m.b.t. :

 •  het ontbreken van de validatie
 • het ontbreken van minimum 1 foto 
 • ontbrekende gegevens in zijn profiel (Interesses...)
 • fout ingevulde gegevens zoals bv. ontbreken naam, geboortedatum 1 januari ....

Een profiel wordt beschouw als aangemaakt vanaf ogenblik dat aan de klant bevestiging van de registratie werd toegezonden.

 • Het lid dat geen foto wil plaatsen bij zijn profiel is verplicht zelf uit te schrijven uiterlijk 14 dagen na registratie.
 • De klant kan zijn foto gratis laten inscannen na toezending per post / mail .

♦ Toepassing gebruikersvoorwaarden

 • Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor alle leden vanaf 01/01/17 ingeschreven op ...meeting.eu.
 • Voor de leden ingeschreven  tot 31/12/16  op ...service.eu   gelden vanaf 01/01/19 de gebruikersbepalingen op blind-date-service.eu.
 • Deze leden kunnen hun profiel desgewenst gratis uitschrijven tot 1/03/19

♦ Toepassing herroepingsrecht

 • De aangeboden service is op maat van de klant
 • Het herroepingsrecht geldt enkel voor een binnen de 14 dagen na registratie betaald en niet gebruikt profiel.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op extra diensten
 • De klant beschikt over een proefperiode

Registreren is onmogelijk

 • zonder vooraf de gebruikersvoorwaarden te hebben aanvaard ( Bij wet verplichte opt-in)
Bewijslast  bij geschillen is als volgt
 • De klant kan het niet ontvangen hebben van mails  niet inroepen om de verzending ervan door BDMS van nieuwsbrieven, berichten en facturatie te betwisten
 • De klant is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het mailadres waarmee hij registreert en kan inzake niet ontvangen van mails geen verhaal halen bij BDMS
 • De klant moet  m.b.t. niet ontvangen mails ,verhaal halen bij zijn provider. Inzake deze ligt de bewijslast bij de klant.
 • De bewijslast voor de verzending aan de klant van nieuwsbrieven , berichten, facturatie ligt bij BDMS ( www.blind-date-meeting.eu)