Duidelijke gebruikersvoorwaarden bij de blind date single club

Duidelijke gebruikersvoorwaarden bij BDMS  staan borg voor correcte dating service

♦ Doelgroep

 • De BDMS-online contact service richt zich tot singles min. 18 jaar oud woonachtig in België, Nederland ,Frankrijk, Duitland, Engeland, USA ...
 • De klant moet om na registratie profielen te kunnen raadplegen :
  • minimum één foto bij zijn  consultatief profiel hebben geplaatst
  • en zijn profiel volledig en naar waarheid  hebbben ingevuld

♦ Nieuwsbrieven en medewerking

 • Medewerking is noodzakelijk door regelmatig in loggen en uw spam – mailbox regelmatig te controleren m.b.t. de toegezonden nieuwsbrieven.
 • Via toezending van nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van :
  • de interesse in uw profiel door andere leden,
  • de talrijke interactieve mogelijkheden  op de site en van nog veel meer.
 • Aflevering mails is niet is verzekerd bij registratie met een hotmail – adres , wegens  het spambeleid van Hotmail- Microsoft


♦ Duur gratis lidmaatschap – automatische facturering – prijzen – factuurvoorwaarden

 • Door je te registreren, word je lid van BDMS en aanvaard je deze bepalingen en voorwaarden.
 • Een geregistreerd profiel is maximaal 3 maand bruikbaar zonder betaling van lidgeld.
 • Bij geen gebruik van de contact- service , moet je als inschrijver  het profiel zelf uitschrijven binnen de 3 maanden (90 dagen).
 • 3 maand na registratie wordt het  profiel automatisch omgezet naar een betalend lidmaatschap gold - 6 maanden .
 • Omzetting gebeurt enkel bij niet zelf uitschrijven of niet zelf opwaarderen naar een betalend lidmaatschap  naar keuze .
 • Kan niet als reden worden ingeroepen om automatische omzetting naar  het betalend profiel te betwisten.
  • Een niet volledig afgeronde registratieprocedure (geen validatie/geen foto /geen activering profiel )
  • Het niet ingevuld hebben van de rubrieken *about me * en van de *interesses*
  • alsook het niet gebruiken van het profiel


♦ Aanvaarden van de service – bepalingen

De volledige tekst van bij registratie aanvaarde service –en garantiebepalingen, leest u door op de link te klikken .
Deze bepalingen gelden ook voor leden met een betalend profiel.

♦ Geen validatie / geen foto / geen activering profiel

Het lid wordt  herinnerd aan  :

 •  het ontbreken van de validatie
 • het ontbreken van minimum 1 foto 

Een profiel wordt beschouw als aangemaakt vanaf ogenblik dat aan de klant bevestiging van de registratie werd toegezonden.

 • Het lid dat geen foto wil plaatsen bij zijn profiel is verplicht zelf uit te schrijven uiterlijk 14 dagen na registratie.
 • De klant kan zijn foto gratis laten inscannen na toezending per post / mail .

♦ Toepassing gebruikersvoorwaarden

 • Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor alle leden vanaf 01/01/17 ingeschreven op ...meeting.eu.
 • Voor de leden ingeschreven  tot 31/12/16  op ...service.eu   gelden de gebruikersbepalingen op blind-date-service.eu

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst. 

Registreren is onmogelijk zonder vooraf de gebruikersvoorwaarden te hebben aanvaard ( Bij wet verplichte opt-in)