Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Register verwerkingsactiviteiten

REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN  - 25 mei 2018

Naam bedrijf :

B.D.M.S. (Blind Date Meeting System)

Verwerkingsverantwoordelijke / verwerker :

Robert Joos (Zaakvoerder)

Adres :

Witgerstraat 26 – 9310 Aalst - België

KBO :

BE 0719 155 426

Website :

www.blind-date-meeting.eu

Telefoon / mailadres :

053 710428 / info@blind-date-meeting.eu

 

1) VERWERWERKINGSACTIVITEIT (In welk kader verwerking)

-De gegevens worden verwerkt in het kader van de dienstverlening aan de leden die een profiel hebben aangemaakt op www.blind-date-meeting.eu

-De gegevens worden verwerkt voor boekhoudkundige redenen , om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de BTW , bijdragen aan Sociaal Verzekeringsfonds, belastingen…

 

2) VERWERKINGSDOELEINDEN  (Waarom verwerking gegevens)

Het aanbieden van contact mogelijkheden tussen leden met het oog op vriendschap, relatie, vrijetijd . Netwerkfunctie.

 

3) CATEGORIEEN VAN BETROKKENE (Van wie zijn de gegevens)

Leden die in de hoedanigheid van particulier vrijwillig inschrijven en een dating profiel aanmaken.

Betreft leden met  als taal nederlands, frans, engels en duits.

 

4) CATEGORIEEN VAN GEGEVENS (Welk type van gegevens)

- Identificatiegegevens (Naam, woonplaats, telefoon…)

- Electronische identificatiegegevens (IP-adressen cookies)

- Persoonlijke kenmerken (Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat …)

- Fysische gegevens ( Grootte, gewicht…)

- Psychische gegevens ( Persoonlijkheid, karakter)

- Vrijetijdsbesteding en interesses

- Opleiding en vorming

- Beeldopnamen ( profiel en galerijfoto’s)

- …

De profielen en bijhorende foto’s worden gescreend.

 

5)CATEGORIEEN VAN ONTVANGERS ( Aan wie worden de gegevens  verstrekt)

-Geregistreerde leden die hun profiel hebben geactiveerd

-Geregistreerde leden die zijn aanvaard als gast

 

6) BEWARINGSTERMIJN

-De leden kunnen profiel zelf uitschrijven.

--De maximale verjaringstermijn is 10 jaar

- Zie de punten 14 , 15 en 16 op de website onder de rubriek ‘ GDPR- garanties ‘

 

7)RECHTSGROND ( Wettelijke basis + rechten betrokkenen m.b.t. de gegevens)

-Wetboek van economisch recht – deel – verkoop op afstand ( 31 mei 2014).

-De registratie van gegevens gebeurt op initiaitef van de klant met uitdrukkelijke toestemming via opt-in. -De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, met als onderwerp het aanbieden van contact-mogelijkheden tussen de diverse inschrijvers.

-De rechten van de klanten zijn bijkomend toegelicht in document met  20 garanties door elke inschrijver consulteerbaar.

 

8)TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

-DATING PRO, leverancier  programma en verantwoordelijk voor  hosting, staat in voor de beveiliging.

-COMBELL, leverancier van SMTP – dienst staat in voor beveiliging van verzonden mails naar leden

-De website is beschermd via een SSL – certificaat

 

9) DATABASE (Waar worden de gegevens opgeslagen)

Opslag in de interne database die deel uitmaakt van het door DATING PRO geleverde dating programma en bijhorende hosting

 

10)TOEGANG (Wie heeft toegang tot de database)

-De toegang is voorbehouden aan de zaakvoerder die tevens de verwerkingsverantwoordelijke is.

-Dating Pro heeft als beheerder van het Dating Programma als HELPDESK toegang tot de database.

-Met DATING PRO werd een overeenkomst afgesloten m.b.t. het vertrouwelijk karakter van de gegevens in de database alsook m.b.t. beveiliging van de gegevens ( een evenetueel datalek)

 

11) Meldingsplicht ( Vastelling van een data lek)

De Prvivacy commissie zal in geval van collectieve identiteitsdiefstal  binnen de 72 u op de hoogte worden gebracht via het modelformulier op de website https://www.privacycommission.be/nl