Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Aanvulling privacybeleid van BDMS

Aanvulling privacybeleid blind-date.meeting.eu

 • BDMS hecht belang aan uw privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
 • Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@blind-date-meeting.eu .
 • Evenwel gebruikt u best het contactformulier.

Deze website is eigendom van:

BDMS - Witgerstraat  26, 9310 Aalst   +32 (0)53 71 04 28

   ♦  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande bepalingen.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BDMS of rechthoudende derden.

Gebruikersvoorwaarden

 • Het inschrijven op de website is onmogelijk zonder het vooraf aanvaarden van de  gebruikersvoorwaarden (Bij wetgeving verplichte opt-in)

Juistheid van meegedeelde individuele gegevens

 •  De inschrijver  is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn meegedeelde  persoonlijke gegevens , in het bijzonder  :de officiële voornaam, de officiële familienaam, de correcte geboortedatum , de plaats ( gemeente of stad) ,het telefoonnummer  en de meegedeelde persoonlijke interesses.
 • De inschrijver is verplicht een duidelijke foto toe te voegen bij zijn profiel, waarop het gezicht zichtbaar is.
 • De inschrijver die foute individuele gegevens meedeelt wordt per mail / op het scherm  uitgenodigd om de foute gegevens te corrigeren.
 • Geen reactie houdt in dat klacht wegens online fraude kan worden ingesteld.  
 • BDMS kan hierbij alle gegevens meedelen die noodzakelijk zijn om het onderzoek te voeren, inclusief het laats bekende IP – adres.
 • De geregistreerde bezoeker beschikt via het door haar / hem aangemaakte paswoord  over het recht om persoonlijke gegevens bij te werken , al of niet beschikkend over een lidmaatschap.
 • Een verloren paswoord kan 24 u op 24 u worden opgevraagd.  
 • De inschrijver met onjuiste persoonlijke gegevens heeft geen verdere toegang  tot het interne gedeelte zonder de betwiste persoonlijke gegevens bij te werken of de juistheid ervan te bevestigen.
 • Mogelijkheid tot aanpassing of verbetering is 24 u op 24 u  gewaarborgd behoudens onvoorziene storing langer dan 72 uur  , en waarvoor BDMS niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
 • Klachten over inschrijving door een derde moeten met mededeling van het IP- adres worden geregistreerd via het politiekantoor van de woonplaats van de vermeende inschrijver
 • De indiener van een klacht moet kopie van het PV toezenden aan BDMS

Verbeteren - verwijderen persoonsgegevens

 • Functie verbeteren persoonsgegevens is permanent beschikbaar- inloggen noodzakelijk
 • Verwijderen profiel is permanent beschikbaar conform de gebruikersvoorwaarden - inloggen noodzakelijk

Uitwisseling van gegevens tussen inschrijvers

 • Er worden geen gegevens uitgewisseld die toelaten dat de beschermde gegevens van inschrijvers met een betalend lidmaatschap raadpleegbaar zijn door inschrijvers zonder betaald lidmaatschap
 • Vallen onder niet uitwisselbare gegevens onder andere  : de familienaam,  het email- adres , telefoonnummer …
 • Eigen aan de dating site noteert de inschrijver dat BDMS niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor niet publicatie van profielen zonder minimum 1 foto.
 • Dating profielen zonder een foto hebben geen waarde - inschrijvers met wel een foto kunnen / zullen  deze profielen niet bezoeken.

Openbaarheid / tonen van verwerkte gegevens

 • Zonder lidmaatschap zijn uw email adres en telefoonnummer beveiligd tot 60 dagen na registratie.
 • Vanaf 60 dagen na registratie zijn bij geen betalend lidmaatschap email adres en telefoonnummer zichtbaar
 • Alle inschrijvers zijn bericht over de openbaarheid van gegevens zonder lidmaatschap / uitschrijving

Bereikbaarheid van BDMS in het kader van de privacy

 • Om misbruiken door derden te voorkomen moeten geregistreerde gebruikers contact opnemen via het beveiligde contactformulier op de website blind-date-meeting.eu.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de website, consulteerbaar door niet geregistreerde bezoekers  is van algemene aard .
 • Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 •  Informatie in de profielen op  website , consulteerbaar door geregistreerde bezoekers is van individuele aard waarbij de inschrijver verantwoordelijk is voor juistheid van de meegedeelde persoonlijke gegevens.
 • BDMS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit foute gegevens meegedeeld door inschrijvers op de website.
 • De inschrijver die onjuistheden vaststelt  in de informatie die in zijn persoonlijk dating profiel is geregistreerd, moet  via het contactformulier BDMS contacteren.
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) met uitzondering van de gebruikersvoorwaarden kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
 • BDMS kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • BDMS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.
 • Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 • BDMS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van externe websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid PG Dating pro

 • PDG Dating Pro beheert de programmatie van de website van BDMS op aangeven van BDMS via duidelijk  geformuleerde JIRA – opdrachten.
 • Het privacybeleid van PG Dating Pro is aanvullend op het privacybeleid van BDMS .
 • Dating Pro is verplicht te handelen in functie van het privacybeleid van BDMS en verklaart zich akkoord

Gegevenslekken

 • Een gegevenslek wordt binnen de 72 uur gemeld aan de gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Een gegevenslek kan als oorzaak hebben een bug in de programatie door Dating Pro of inbraak door een hacker
 • Deze lekken worden geregistreerd in een ' incidentregister ' (Ter inzage door de bevoegde instanties)
 • Met Dating Pro is een verwerkersovereenkomst gesloten omtrent de GDPR-compliancy. (Consulteer hier het Privacy beleid  van Dating Pro)

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel het Vredegerecht van Aalst , waar de zetel van BDMS gevestigd is, bevoegd.
 • Meegedeelde identificatiegegevens die opzettelijk het identificeren van de klant via het Rijksregister verhinderen worden meegedeeld aan alle bevoegde instanties
 • De inschrijver wordt vooraf gevraagd de foute gegevens te verbeteren of de juistheid van betwijfelbare gegevens te bevestigen via het scherm

Het gebruik van “cookies”

 • Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

 • Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie.
 • Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker.
 • Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren.
 • Ze helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bv. taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.
 • Indien je de website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raden we je aan om de cookies in te schakelen.
 • Echter, indien je verkiest om dit niet te doen, ben je altijd vrij om ze niet in te schakelen.
 • Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

 • First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
 • Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • Third Party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.
 • Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.
 • Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

Google analytics

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
 • Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
 • De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
 • Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
 • Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.
 • Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 • Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De beheerder van deze website

 • De programatie van de  website van BDMS gebeurt door Dating Pro.
 • Behoort tot de Pilot Groep met adres : Leninsky street 68 te Yoshar-Ola, Mari-El -Russia 424003
 • De inhoud van de website valt onder de bevoegdheid van BDMS , 24 u op 24 u bereikbaar via het contactformulier.

Link naar de basistekst van het privacy beleid

Link naar register verwerkingsactiviteiten