Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

GDPR waarborgen

Algemeen :

 • Wij maken gebruik van de wettelijk verplichte opt-in waarbij de inschrijver zelf de vakjes moet aanvinken
 •  Wij verwerken persoonlijke gegevens enkel met het oog op het tot stand brengen van contacten tussen inschrijvers

Waarborgen :

 • - geen verwerking van persoonsgegevens van personen zonder hun medeweten
 • - geplaatste profiel foto's zijn enkel zichtbaar  voor personen die hun profiel hebben geactiveerd
 • - het recht op toegang en op verbetering van verwerkte persoonlijke gegevens onder de vermelde gebruikersvoorwaarden (Art 18)
 • - het recht op verwijdering van de persoonlijke gegevens onder de vermelde gebruikersvoorwaarden (Art.2,3,13,14)
 • - de geregistreerde gegevens kunnen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor marketing
 • - de familienaam , het telefoonnummer en het mail- adres worden nooit  meegedeeld aan andere inschrijvers (Art.6 gebruikersvoorwaarden)
 • - de mogelijkheid tot verzet van opname gegevens onder de vermelde gebruikersvoorwaarden (Art.23)
 • - de mogelijkheid tot overdracht van persoonlijke gegevens naar een andere dating leverancier mits onze schriftelijke toestemming
 • - de toegang tot het interne gedeelte aan alle inschrijvers die hun profiel hebben geactiveerd en enkel met correcte persoonsgegevens
 • - een duidelijke communicatie met alle inschrijvers via nieuwsbrieven onder de vermelde gebruikersvoorwaarden (Art.3)
 • - een 24 u op 24 u toegang tot de FAQ- sectie en tot het contactformulier. (Art. 16 gebruikersvoorwaarden)
 •  - geen persoonlijke gegevens worden  bewaard in de database na uitschrijving van het dating profiel door het lid

Bewaren profielen

 • - tot zolang de inschrijver zijn profiel zelf niet heeft uitgeschreven met een maximum van 10 jaar.
 • - tot een openstaande rekening / factuur is betaald , tot zo lang geen betaling onbeperkt in de tijd 
 • - in geval van juridisch noodzakelijk om de rechten van BDMS te vrijwaren

Klachten

 •  - Wij kunnen klacht indienen bij de bevoegde instantie indien blijkt
  • dat opzettellijk foute persoonsgegevens werden meegedeeld en geen rechtzetting gebeurt
 •  - Wij behandelen klachten m.b.t.een vermeende registratie door een derde
  • enkel onder voorwaarde van schriftelijk bewijs van indiening van klacht bij de politie

Wetgeving AGV / GDPR

 • Een overeenkomst is afgesloten met dating Pro met het oog op het kunnen melden van een eventueel data - lek aan de Privacy commissie
 • Dating pro is verantwoordelijk voor bugs in de progrmatie die als gevolg hebben dat privacy gegevens ten onrechte worden gecommuniceerd
 • Een duidelijke Privacy policy  bevat  de vereiste vermeldingen  op basis van GDPR wetgeving.

 

Link naar de gebruikersvoorwaarden

Link naar de privacy policy

Gebruik van cookies

Link naar info over de Europese wetgeving op de privacy