Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Een dating profiel uitschrijven is mogelijk onder voorwaarden

♦ In aansluiting op de algemene en gedetaileerde gebruikersvoorwaarden gelden volgende bepalingen :

       A) Een dating profiel ZONDER keuze voor een betalend lidmaatschap is pas uitschrijfbaar als :

 • - Een profiel foto / eventueel een  galerijfoto is toegevoegd aan het profiel
 • - De registratieprocedure volledig is afgerond ( Info registratieprocedure hier)
 • - Het profiel niet werd geblokkeerd wegens foute gegevens of vraag tot verbeteren gegevens
 • - Het profiel niet automatisch werd gefactureerd.
 • - De prijs voor uitschrijven is 10 Euro. Prijs geldig tot 90 dagen na registratiedatum
 • De klant kan de dienst  max. 40 dagen beperkt gratis gebruiken ( proefperiode)
 • Bij deze dienstenovereenkomst  die betrekking heeft op online digitale inhoud, start de herroepingstermijn op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan.
 • Bron consumerlawready.eu - https://https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf - Blz. 14
 • De herroepingstermijn is 14 kalenderdagen
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op extra diensten
 • FAQ over het herroepingsrecht hier

          B) Een dating profiel waarvoor de consultatieperiode is vervallen ( Datum registratie + 85 dagen)

 • - Kan zo het profiel automatisch betalend werd  pas worden uitgeschreven na betaling factuur voor het profiel
 • - De uitschrijving is pas mogelijk nadat de betaling is verwerkt. Verwerkingstijd is minimum 10  werkdagen en mits goedkerung .
 • - Kan nooit uitgeschreven in geval van betwisting van het verschuldigd zijn van de betaling
 • - De uitschrijfkost bij ontvangst van bericht 'profiel niet langer bruikbaar' is 15 Euro ( Tot dag voor ontvangst factuur)

          C) Een betaald lidmaatschap  waarvoor  betalende periode (niet) vervallen en geen verlenging door  inschrijver

 • - De schrapping van het profiel is steeds betalend  = 10 Euro
 • - Het profiel kan pas worden geschrapt vanaf 30 dagen na ingangsdatum lidmaatschap

       D) Berichten met verzoek tot uitschrijven die niet worden gelezen

 •        - Elke reply waarbij de verzender is noreply ((@)) blind-date-meeting.eu wordt niet gelezen.
 •       - Het gebruik van het contacformulier op de website is verplicht (inloggen noodzakelijk)

        E) Uitschrijven door leden geregistreerd via  vorige website ... service.eu