Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Modelformulier bij verkoop op afstand

Verkoop op afstand - Modelformulier  - Het herroepingsrecht is  van toepassing

BIJLAGE 2

Boek VI  Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING /  Model form for cancellation / Modèle de formulaire pour annulation / Muster-Widerrufsformular

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

(Only complete and return this form if you want to cancel the contract)
(Remplissez et retournez ce formulaire uniquement si vous souhaitez annuler le contrat)
(Füllen Sie dieses Formular nur aus und senden Sie es zurück, wenn Sie den Vertrag kündigen möchten.)
  • Aan / A /  To / Zu /

[Hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e- mailadres in te vullen]

 

B.D.M.S..............................................................................................

Witgerstraat 26................................................ 

9310  Aalst........................................................

België

Info(@)blind-date-meeting.eu .....

 

  • Ik / Wij (*)  deel / delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*) / levering van de volgende dienst (*) herroep / herroepen (*)

 

................................................................................................................................................................................

 

—  Besteld op (*) / Ontvangen op (*) ..............................................................................................................................

 

—  Naam /namen consumenten.......................................................................................................................................

  

—  Adres  consument(en)................................................................................................................................................................

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

— Datum ……………………………………………………………

 

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is