Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Update gebruikersvoorwaarden en informatieplicht

Update gebruikersvoorwaarden en informatieplicht

31A Update van de gebruikersvoorwaarden 

 • De geupdate  gebruikersvoorwaarden (Service - bepalingen) gelden voor alle leden met registratie op ..meeting.eu  vanaf 01/01/17
 • Update gebruikersvoorwaarden gebeurde bij overschakeling  naar een nieuw IT -PLATFORM op blind-date-meeting.eu
 • De oude gebruikersvoorwaarden op .. service.eu ( geldig tot 31/12/16) werden verder verduidelijkt op blind-date-meeting.e met behoud van de fundamentele principes.
 • Voornoemde verduidelijking van de gebruikersvoorwaarden heeft geen impact op bestaande facturatie 
 • Voor de leden met registratie op .. service.eu   tot 31/12/16  gelden vanaf 01/01/2017 de geupdate gebruikersbepalingen op blind-date-meeting.eu.(1)
 • (1)  Deze inschrijvers werden  gedurende 6 maanden  geinformeerd over de update van de gebruikersvoorwaarden  via het scherm na inloggen - Zie 27C
 • (1)  Deze inschrijvers werd gevraagd bij geen akkoord of bij vragen contact op te nemen via het contactformulier uiterlijk op 01/08/2017
 • (1) In geval van niet akkoord met de geupdate voorwaarden wordt het niet akkoord geregistreerd in het dossier van de klant

31B Update van de  factuurvoorwaarden

 • Voor inschrijvers  op .. service.eu tot 31/12/16  met een niet betaalde factuur blijven de oude factuurvoorwaarden van toepassing
 • De oude factuurvoorwaarden zijn niet opgenomen op de website - de tekst op de factuur is bepalend.
 • De niet opname van oude factuurvoorwaarden op de website  is te wijten aan de overschakeling naar een nieuw software programma en gewijzigde wetgeving
 • Gewijzigde wetgeving betreft in deze onder andere : Wetboek Economisch Recht -Boek VI en de privacy wetgeving - wet van 30 juli 2018  (AVG)
 • Het nieuwe software programma houdt in de uitbreiding van digitale contactmogelijkheden tussen inschrijvers & optimalisering beheer klantenbestand
 • Voor inschrijvers op .. meeting.eu vanaf 01/01/2017 zijn de geupdate fatuurvoorwaarden van toepassing.

31 C informatieplicht  BDMS

 • De gevoerde briefwisseling met inschrijvers op ...service.eu  geregistreerd als wanbetaler zijn opgenomen in een  apart archief
 • Voornoemde inschrijvers werden per 1 januari 2017 overgedragen naar het nieuwe software programma
 • Openstaande facturen van voornoemde leden ( service.eu) zijn 10 jaar invorderbaar  .
 • Wanbetalers geregistreerd op ...service.eu  werden gedurende 6 maanden  geinformeerd over de overdracht en bijhorende updates
 • Communicatie over de update van  gebruikers- / factuurvoorwaarden  gebeurde op het scherm onmiddellijk na inloggen en dit  tussen 01/02/2017 en 01/08/2017
 • Een samenvatting van de mogelijkheden tot uitschrijving is hier raadpleegbaar.