Search: Browse by Category:
FAQ Main Page > Betwistingen
ASK QUESTION
View Questions by Category:

No subcategories found

Browse "Betwistingen" Questions
5 questions found in this category:
Moet ik betwisting van ontvangen rekening / factuur aangetekend verzenden ?
Neen, je moet  bij voorkeur gebruik maken van het contactformulier en via deze weg duidelijk uiteenzetten waarom je de ontvangen rekening betwist. De niet afhaling van een aangetekende zending sluit ......
Not Rated Last Update: 2020-02-10 Views: 1
Kan ik als klant electronische toezending van rekening / factuur betwisten ?
De electronische toezending is niet betwistbaar. Bij  je registratie  heb je het principe van  de electronische facturatie  aanvaard. Zie punt 4A gedetailleerde gebruikersvoorwaarden Zonder het aanvaarden van de gebruikersvoorwaarden kon je ......
Not Rated Last Update: 2020-02-10 Views: 1
Kan een openstaande factuur worden betwist bij Testaankoop / FOD economie ?
Bij uw registratie hebt u ingevolge  de bij wet verplichte opt-in de gebruikersvoorwaarden aanvaard. Zo niet, kon u geen gratis profiel aanmaken. De gebruikersvoorwaarden bepalen duidelijk dat een gratis profiel automatisch ......
Not Rated Last Update: 2020-02-10 Views: 1
Kan een openstaande betaling worden betwist en tot wanneer ?
Geschillen met betrekking tot betaling na opwaardering van een profiel behoren tot de bevoegdheid van het Vredegerecht -9300 Aalst - Belgium. Bij gebreke aan betwisting binnen een termijn van 7 kalenderdagen ......
Not Rated Last Update: 2020-02-10 Views: 1
Hoe lang is een openstaande rekening / factuur invorderbaar ?
Openstaande facturen / rekeningen zijn vanaf datum facturatie 10 jaar invorderbaar. Een niet betaalde factuur wordt vanaf datum van ingebrekestelling toegezonden aan het incasso bureau INTRUM. Melding van niet invorderbaarheid houdt ......
Not Rated Last Update: 2020-02-10 Views: 1